C. del Carme, 47
08001 Barcelona
Telèfon +34 932 701 620
Fax +34 932 701 180

ffsb@iec.cat
Història de les ciències exactes     
Noves aportacions i projectes     
 
Figueres, 10-11 de febrer de 2012     
 
català   english  
Presentació Organització Lloc Programa Inscripcions Participants Allotjament
Programa
Divendres, 10 de febrer de 2012
 
09.00  Recepció

09.30  Inauguració de les Jornades

09.45  Conferència invitada Eberhard Knobloch (Technische Universität Berlin): Leibniz's conception of algebra and his contributions to this discipline

10.45  Pausa

  Comunicacions de participants

11.15  Fàtima Romero (UPC): L'Art Major a la Península Ibèrica. Possibles fonts

11.40  Mònica Blanco (UPC): Revisió de la discussió entre el Marquès de l'Hôpital i Johan Bernoulli al voltant del càlcul diferencial

12.05  Joaquim Berenguer (UAB): L'aportació de Tomàs Cerdà en la introducció del càlcul diferencial a l'Espanya del segle XVIII

12.30  Antoni Roca-Rosell (UPC) i M. Rosa Massa (UPC): Matemàtiques i enginyeria: l'experiència de l'Acadèmia Militar de Matemàtiques de Barcelona (1720-1803)

12.55  Carles Puig-Pla (UPC): Ensenyament de les matemàtiques a Barcelona: de la Guerra del Francès a la Restauració

13.30  Dinar

15.30  Conferència invitada Víctor Navarro (Universitat de València): La pràctica de les matemàtiques al període del Renaixement i els orígens de la revolució científica.

  Comunicacions de participants

16.30  Miriam Alcalá (UAB): Battaglini i els models de Beltrami i Klein

16.55  Pedro José Herrero Piñeyro (Universidad de Murcia): Gergonne; el problema isoperimétrico y la simetrización de Steiner

17.20  Luis Español (Universidad de La Rioja): Historia de la Real Sociedad Matemática Española y la presencia en ella de los matemáticos de Girona

17.45  Jaume Paradís (UPF), Josep Pla i Carrera (UB) i Pelegrí Viader (UPF): El mètode d'integració de Fermat

18.10  Pausa

18.40  Conferència invitada Irina Gouzévitch (École des Études en Sciences Sociales, Paris), Gabriel Lamé et la Russie, oú la construction de l'identité d'un savant à l'épreuve de la mobilité

Dissabte, 11 de febrer de 2012
 
Quatre matemàtics gironins de la dècada 1911-1920
 
10.00  Agustí Reventós (Universitat Autònoma de Barcelona): Lluís A. Santaló, un geòmetra gironí a l'exili (Girona 1911 - Buenos Aires 2001)

10.45  Antoni Malet (Universitat Pompeu Fabra): L'exili interior de Ferran Sunyer i Balaguer (Figueres 1912 - Barcelona 1967)

11.30  Pausa

12.00  Manuel García Doncel (Universitat Autònoma de Barcelona): Albert Dou i Mas de Xexàs, matemàtic, enginyer, historiador, humanista i religiós (Olot 1915 - Sant Cugat del Vallès 2009)

12.45  Montserrat Teixidor (Tufts University): Josep Teixidor i Batlle, l'home i el matemàtic (Llers 1920-1989)

Activitat fora de programa:

15.30  Visita al Museu Dalí (gratuïta per als participants)